Kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är F-gaser

Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av F-gasförordningen och gällande EU-förordningar. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

F-gaser

Laddar…

Personcertifikat F-gasförordningen

Personcertifikat utfärdas i 5 kategorier:

 • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
 • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder mindre än 3 kg
 • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder mindre än 3 kg
 • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
 • Kategori V. För ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon

Följande krav gäller för ansökan om Personcertifikat:

 • Godkänt teoretisk examination avseende kunskaper om teknik och bestämmelser
 • Godkänt praktisk examination avseende förmågan att uppfylla kraven på miljö och säkerhet.
 • För kategori I och II krävs också godkänt lödprov eller giltigt certifikat för lödarprövning enligt SS-EN 13133 eller ISO 13585.

Kravspecifikation för vilka kunskaper och förmågor som testas vid de teoretiska och praktiska examinationerna återfinns i EU-förordning EU 2015/2067 för kategori I-IV. Kravspecifikation för kategori V finns här.

Certifieringsordningen finns här

Efter genomförda teoretiska och praktiska examinationer kan Personcertifikat sökas. Ansökningsformulär hittar du här.

Kontakta lämpligt Examinationscenter här för tider, priser och genomförande av examination för ansökan om Personcertifikat.

Giltighetstid och omcertifiering

Personcertfikat är giltigt i 5 år från utfärdandet, under förutsättning att den certifierade årligen lämnar in intyg om yrkesaktivitet.

För att förnya ett Personcertifikat krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Utbildningsintyg mobil luftkonditionering i fordon

Sedan tidigare regleras tömning av fluorerade växthusgaser från fordon genom en EU-förordning EG 307/2008. Denna fortsätter att gälla vilket innebär att för själva tömningsmomentet måste personen endera vara certifierad lägst kategori V eller ha ett eget utbildningsintyg. För alla övriga moment krävs att en certifierad person finns på servicestället.

I verksamheter där endast tömning sker, t ex vid bildemontering, behöver ingen certifierad finnas på plats, däremot måste personen som utför tömningen ha eget utbildningsintyg.

Utfärdande av Utbildningsintyg ligger ej under ackreditering.

Följande krav gäller för ansökan om Företagscertifikat:

 • Minst en anställd person med Personcertifikat i sökt kategori
 • Tillgång till utrustning och instrument som är anpassat för att kunna utföra säkra arbeten i sökt kategori.
 • Tillgång till och tillämpning av rutiner som säkrar hanteringen av F-Gaser så att utsläpp till atmosfären minimeras.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare eller någon som är bemyndigad då det är ett avtal mellan INCERT och företaget. Formellt krävs det ett företagscertifikat per organisationsnummer men ett företag kan välja att ha flera företagscertifikat, t ex ett per region eller filial, för att ha bättre kontroll och att inte riskera att certifikatet dras in för hela företaget om en region/filial missköter sig.

Företagscertifikat utfärdas i 3 kategorier:

 • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
 • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder mindre än 3 kg
 • Kategori V. För ingrepp i mobila system eller luftkonditioneringsutrustning i fordon

Blanketter och anvisningar finns här.

Utfärdande av företagscertifikat ligger ej under ackreditering.

Inte F-gaser

R1234yf, R744 (koldioxid) samt kolväten som R290 (propan) och R600a (isobutan) är inte F-gaser och då behövs inget certifikat vid ingrepp i dessa kylsystem.

Företagsmärke

Certifierade företag kan erhålla ett eget numrerat märke som får användas i marknadsföring och på blanketter. För att få en digital fil med ditt märke och regler för hur det får användas, sänd ett mail till info@incert.se. Uppge företag och certifikatsnummer. 

Länkar till lagtext och dokument