Behörig Installatör Fastighetsnät

Certifieringen grundar sig på av SEK Svensk Elstandard upprättade tekniska rapporten TR 16 samt certifieringsordning utfärdad av branschföreningarna Installatörsföretagen och CANT.

Behörig Installatör Fastighetsnät

Laddar…

Personcertifieringen Behörig Installatör Fastighetsnät riktar sig till de som planerar, projekterar eller installerar fastighetsnät i enlighet med gällande installationsstandard, SS-EN 50174- serien.

Fastighetsnäten blir en allt viktigare del av moderna fastigheter för att koppla ihop olika tekniska system för att göra fastigheterna energieffektiva, trygga och bekväma. Behoven är olika i olika typer av fastigheter såsom kontor, bostäder, industrier, sjukhus med mera. Fastighetsnäten skall därför stödja fler olika fastighetsfunktioner och applikationer.

Exempelvis:

  • Automation och styrning
  • Mätvärdesinsamling och IoT
  • Strömförsörjning och belysningsstyrning
  • Värme/kyla- och ventilationsstyrning
  • Dörrmiljö (porttelefon-, passage-, och tvättstugebokningssystem, lås)
  • Säkerhetssystem såsom inbrott-, brand-, utrymningslarm, kamerabevakning med mera.

För att erhålla certifikat genomförs både en teoretisk och praktisk examination där kunskap inom både projektering och installation av koppar-och fibernät för applikationer enligt ovan kontrolleras.

Följande krav gäller för certifieringen:

  • Godkänd teoretisk examination – Behörig Installatör Fastighetsnät
  • Godkänd praktisk examination – Behörig Installatör Fastighetsnät

Giltighetstid och omcertifiering

Personcertfikat är giltigt i 5 år från utfärdandet.

För att förnya ett Personcertifikat krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Ytterligare information

För mer information om certifieringen kontakta INCERT, Installatörsföretagen eller CANT.

Förutom INCERT:s kostnad för certifikatet tillkommer kostnader för genomförande av prov och för eventuell kurs vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.