Säker anläggning

Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att arbeta med robustsäkerhetshöjande åtgärder.

Säker anläggning

Laddar…

Personcertifikat Säker anläggning

Certifieringen innebär goda kunskaper om analys, projektering och implementering av lösningar som uppfyller de krav som ställs när kunder behöver teleförbindelser med extra hög säkerhet och funktion.

Följande krav gäller för ansökan om Personcertifikat:

  • giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning
  • genomgången kurs Personcertifikat för säkra anläggningar
  • godkänd teoretisk examination

De kunskaper och förmågor som testas vid den teoretiska examinationen återfinns i Kravspecifkationen för Personcertifikat Säker anläggning

Giltighetstid och omcertifiering

Personcertifikat är giltiga i 5 år från utfärdandet, under förutsättning att giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning finns under hela perioden.

För att förnya ett certifikat krävs ny godkänd teoretisk examination samt giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning.

Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Ytterligare information

För mer information om certifieringen kontakta INCERT eller Robust Fiber www.robustfiber.se

Förutom INCERT:s kostnad för certifikatet tillkommer kostnader för genomförande av prov och för eventuell kurs vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.