IncertOnline

Här kan du registrera nya person- och företagskonton.

Här kan du även kontrollera personcertifikat och söka certifierade företag.

I IncertOnline går det att söka efter svenska f-gascertifikat utfärdade av INCERT. För kontroll av utländska certifikat hänvisas till Naturvårdsverket.

t