Högspänningsbrytare

Certifiering av personal för återtagande av SF6 i högspänningsbrytare enligt EU 2015/2066 sker i samarbete med Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika.

SF6 Högspänning

Laddar…

Personcertifkat SF6 Högspänning

För återvinning, installation, underhåll, reparation eller nedmontering av elektriska brytare med SF6 svavelhexafluorid, krävs personcertifikat.

Följande krav gäller för ansökan om Personcertifikat:

  • Godkänd teoretisk examination
  • Godkänd praktisk examination

Giltighetstid och omcertifiering

Personcertfikat är giltigt i 5 år från utfärdandet.

För att förnya ett Personcertifikat krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Ytterligare information

Förutom INCERT:s kostnad för certifikatet tillkommer kostnader för genomförande av prov och för eventuell kurs vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.

För mer detaljerad och uppdaterad information kontakta

Håkan Enback
hakan.enback@hitachienergy.com
Telefon: 010-738 47 22