Om Incert

INCERT AB

INCERT AB bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen samt bilbranschen. Certifieringsverksamheten sker både under ackreditering och utan ackreditering.

INCERT är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).
Vårt ackrediteringsnummer är 1343.

Verksamheten ska bedrivas så att examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt, säkert och korrekt sätt, samt att alla personer och företag som ansöker om certifikat ska ha tillgång till INCERTs tjänster på lika villkor.

INCERT ägs av Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) samt Installatörsföretagen (IN).

INCERT har sitt säte i Stockholm.