INCERT AB

INCERT är ett certifieringsorgan som bedriver person- och företagscertifiering inom installationsområdet bygg- och anläggning och inom bilbranschen.

Certifiering sker inom områden som är både under och utan ackreditering.

INCERT är ackrediterade av SWEDAC.

INCERT ägs av Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) och av Installatörsföretagen (IN).