INCERT

Lödprov

Information om utökade krav vid ansökan om Personcertifikat för arbete med kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är f-gaser.

Nedan angivna utökade krav gäller endast för kategori I och II.

Enligt krav från tillsynsmyndigheten SWEDAC kommer från och med 2022-03-01 utöver kraven om godkänt teoretiskt och praktiskt prov även krävas intygande om färdigheter att kunna utföra läckagefria hårdlödda eller svetsade fogar i ett köldmediesystem.

Intygandet kan antingen ske genom uppvisande av giltigt certifikat för lödarprövning enligt SS-EN 13133 eller ISO 13585 ELLER genom uppvisande av intyg på godkänt lödprov från något av INCERT godkända examinationscenter.

Kravet om intygande enligt ovan gäller endast vid ansökan för nytt certifikat, eller i det fall certifikat är utgånget. Det gäller alltså inte vid omcertifiering.

 

Kontorets öppettider

Måndag – fredag: kl.08.00 – 16.00

 

Installations Certifiering i Stockholm AB bedriver  verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen samt bilbranschen. Certifieringsverksamheten sker både under ackreditering och utan ackreditering.

INCERT är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Vårt ackrediteringsnummer är 1343.

Teknikområden

Köldmedier

Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Köldmedier

SF6 Högspänning

Certifiering av personal för återtagande av SF6 i högspänningsbrytare enligt EU 2015/2066 sker i samarbete med ABB i Ludvika. De ger kurser och håller i examination för vår räkning. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker utanför ackreditering men är obligatorisk inom EU.

SF6 Högspänning

Fibertekniker

Certifierad fibertekniker (CFT) samt utbildningsbevis inom Terminering – Fiber Personcertifieringen CFT riktar sig till de som genomför kvalificerat arbete med förläggning, installation och service. För att erhålla certifikat genomförs både en teoretisk och praktisk examination där kunskap inom bland annat fiberteori och kabelkonstruktion, skarvning, mätning och förläggning kontrolleras. Certifieringen grundar sig på kravspecifikationer utarbetade av SEK Svensk Elstandard och INCERT. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Fibertekniker

Robust fiber

Personcertifikat och utbildningsbevis samt företagscertifikat anläggning Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till de som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. För att säkerställa robusthet i fiberanläggningar har branschens aktörer gemensamt kommit överens om vilka minimikrav som bör gälla för robust nät. Certifieringen grundar sig på den kravspecifikation som är framtagen av konceptet Robust fiber.

Robust fiber

Ventilationsmontör

Certifieringen grundar sig på en kravspecifikation utarbetad av Plåt & Ventföretagen.

Ventilationsmontör

Byggnadsplåt

Företagsauktorisation Byggnadsplåt är en auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtarbeten för byggnader och anläggningar.

Byggnadsplåt

ICPL

ICPL är en kartläggnings- och certifieringsmodell utvecklad av INCERT AB, Installatörsföretagen (IN) och Svenskt Projektforum för att kvalitetssäkra projektledare inom branschen för tekniska installationer. Kartläggningen visar på styrkor och förbättringsområde och certifieringen blir kvittot på branschspecifik kompetens.

ICPL

CIN 2

Certifierad installatör av förnybar energi enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2.

CIN 2

Examinationscentra & Provtillfällen

    Hitta center

Laddar…

Kategori: I-II

Östra Vagngatan 5
702 27 Örebro

Micael Jönsson
010-1421029
micael.jonsson@hermods.se

www.hermods.se

 

 

Kylutbildningar.se

Kategor: I, II, V

KG Knutsson AB

Lundavägen 143
212 24 Malmö

Gunnar Månsson
072-703 07 30
gunnar.mansson@ecotech.se

www.kylutbildningar.se

MUEK AB

Utbildning och certifiering för utbildningsbevis och certifiering anläggning

Timmervägen 73
921 33 Lycksele

David Birgersson
070-553 38 03
david@muek.com

www.muek.com

Rejlers Sverige AB

Utbildning och certifiering för utbildningsbevis och certifiering anläggning, CTF, utbildningsbevis terminering

TradeCenter, 10 vån
Kristian IV:s väg 3
305 50 Halmstad

Jerker Ardnor
072-718 30 70
jerker.ardnor@rejlers.se

www.rejlers.se/Vart–utbildningar/erbjudande/Tjanster/Rejlers

QNetworks

Utbildning och certifiering för utbildningsbevis och certifiering anläggning, CFT, utbildningsbevis terminering

Ryssviksvägen 2b
131 36 Nacka

08-788 08 80
info@northlab.se

www.northlab.se

ME-skolan AB

Utbildning för utbildningsbevis anläggning

Storgatan 19
114 51 Stockholm

Magnus Andersson
08-762 70 81
magnus.andersson@me.se

www.me.se

OneCo Networks AB

Utbildning och certifiering för utbildningsbevis och certifiering anläggning

Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna

Pär Skogsman
070-552 47 21
par.skogsman@oneco.se

www.oneco.se

Transtema Academy AB

Utbildning och certifiering för utbildningsbevis och certifikat anläggning

Flöjelbergsgatan12
431 37 Mölndal

Daniel Eriksson
0340-50 79 00
der@transtema.com

www.transtemaacademy.se/sv

ICT Consulting AB

Utbildning och certifiering för utbildningsbevis och certifiering anläggning

Tunbytorpsgatan 7
721 37 Västerås

Anders Blom
070-666 81 02
anders.blom@ictnet.se

www.ictnet.se

Vinnergi Communicate AB

Utbildning och certifiering för utbildningsbevis och certifiering anläggning

Sankt Larsgatan 3
582 24 Linköping

Jakob Brycki
070-454 25 42
jakob.brycki@vinnergi.se

www.vinnergi.se/explore

SINTEF Energi AS

Utbildning och certifiering för SF6 högspänning

Besöksadress:
Sem Sælands vei 11
7034 Trondheim, Norge

Postadress:
Postboks 4761 Torgarden
7465 Trondheim

Ann-Jorun Faremo
+47 976 393 86
ann.jorun.faremo@sintef.no

www.sintef.no/projetweb/sf6/sf6-sertifiseringskurs/

 

ABB

Utbildning och certifiering för SF6 högspänning

Valhallavägen 2
771 31 Ludvika

Michael Betti
0240-78 20 40
michael.betti@se.abb.com

Plåt & Ventföretagen

08-762 75 85

info@pvforetagen.se

Provtillfällen och preparandkurser

www.pvforetagen.se

 

Heta utbildningar

Heta Utbildningar/
Härnösands kommun

Kategori: Installatör förnybar energi
(Bioenergi, Solel, Solvärme och Värmepumpar)

Gånsviksvägen 2
871 60 Härnösand

Reception
0611-34 86 03
info.heta.utbildningar@harnosand.se

www.hetautbildningar.se

PS Kylteknik Helsingborg

Kategori: I-V

Helsingborg

Verkstadsgatan 13
252 27 Helsingborg

Jörgen Aall Flood
070-647 27 47
kurs@psutbildning.se

www.kylcertifikat.se

Karlstads Teknikcenter KTC

Kategori: V

Karlstad

Axel Johnsons Väg 6
652 21 Karlstad

Magnus Dieserud
054-540 15 01
magnus.dieserud@karlstad.se

www.karlstad.se/karlstadteknikcenter/

Skn Utbildning AB

Kategori: I-V

Utbildare: Stalref AB
Ramsjövägen 120
743 62 Björklinge

Utbildnings- och examinationslokaler i Mjölby och Huskvarna.

Alvaro Osorio
0708-72 38 00
info@stalref.se
www.stalref.se

Pierre Elmqvist
0706-90 99 50
skn.utbildning@telia.com

Skn Utbildning AB

Kategori: I-V

Utbildare: Stalref AB
Ramsjövägen 120
743 62 Björklinge

Utbildnings- och examinationslokaler i Mjölby och Huskvarna.

Alvaro Osorio
0708-72 38 00
info@stalref.se
www.stalref.se

Pierre Elmqvist
0706-90 99 50
skn.utbildning@telia.com

PS Kylteknik Stockholm

Kategori: I-V

Upplagsvägen 1, 1 tr.
Årstaberg
117 43 Stockholm

Lars Hjort
072-217 09 77

Harout Ekizean
073-331 66 12

kurs@psutbildning.se

www.kylcertifikat.se

Kunskapscentrum Markaryd KCM

Kategori: Alla

Markaryd

Järnvägsgatan 28
285 37 Markaryd

Camilla Iljin
0433-72445
camilla.iljin@markaryd.se

www.kcm.se

Heta utbildningar

Heta Utbildningar/
Härnösands kommun

Kategori: I-II och V

Gåsviksvägen 2
871 60 Härnösand

Reception
0611-34 86 03
info.heta.utbildningar@harnosand.se

www.hetautbildningar.se

Kylutbildningar.se

Kategori: V

KGK Academy

Hammarbacken 8
191 49 Sollentuna

Gunnar Månsson
072-703 07 30
gunnar.mansson@ecotech.se

www.kylutbildningar.se

Kylutbildningar.se

Kategori: V

Dometic Scandinavia

Gustaf Melins gata 7
Västra Frölunda

Gunnar Månsson
072-703 07 30
gunnar.mansson@ecotech.se

www.kylutbildningar.se

Kylutbildningar.se

Kategori: V

Bojo Utbildningar

Hallevadsgatan 1A
595 35 Mjölby

Gunnar Månsson
072-703 07 30
gunnar.mansson@ecotech.se

www.kylutbildningar.se

Autopartner-Nordic AB

Kategori: V

Sunlight Hotell & Konferens
Nytorget 7
611 38  Nyköping

Roger Niva
070-640 43 20

http://www.autopartner-nordic.se

INSU, Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Fibertekniker och Terminering Fiber

Teknikgången 6
611 38 Nyköping

c/o Fokiab
Vagnsgatan 1
745 37 Enköping

Anette Vestin
010-1883515
anette.vestin@insu.se

www.insu.se

INSU, Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Fibertekniker och Terminering Fiber

Teknikgången 6
611 38 Nyköping

c/o Fokiab
Vagnsgatan 1
745 37 Enköping

Anette Vestin
010-1883515
anette.vestin@insu.se

www.insu.se

Edugrade AB (tidigare IFTAC)

Utbildning och certifiering inom bredbandsutbyggnad och IT

0650-55 34 30
info@edugrade.se

Provtillfällen och preparandkurser
www.edugrade.se

 

Edugrade AB (tidigare IFTAC)

Utbildning och certifiering inom bredbandsutbyggnad och IT

0650-55 34 30
info@edugrade.se

Provtillfällen och preparandkurser
www.edugrade.se

 

Edugrade AB (tidigare IFTAC)

Utbildning och certifiering inom bredbandsutbyggnad och IT

0650-55 34 30
info@edugrade.se

Provtillfällen och preparandkurser
www.edugrade.se

 

Edugrade AB (tidigare IFTAC)

Utbildning och certifiering inom bredbandsutbyggnad och IT

0650-55 34 30
info@edugrade.se

Provtillfällen och preparandkurser
www.edugrade.se

 

Utbildning Nord

Kategori: I-V

Box 42
957 21 Övertorneå

Thomas Nilsson
072-555 07 36
thomas.nilsson@utbnord.se

Universitetsholmens Gymnasium

Kategori: I-V

Citadellsvägen 25
211 18 Malmö

Björn Andersson
070-434 64 68

www.malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/Utbildningar-for-vuxna/Foretagsutbildningar-Kyl–och-varmepumpsteknik.html

Thermiaskolan

Kategori: I-V

Box 950
671 29 Arvika

Michael Olofsson
0570-813 00

Kiwa Sverige AB

Kategori: I-V

Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Madelene Karlsson
0455-30 56 00

www.kiwa.se
Se under flik: våra tjänster

Kylutbildningen i Göteborg AB

Kategori: Alla

A Odhners Gata 7
421 31 Göteborg

Martin Lembratt
031-47 26 36
https://kylutbildningen.se

KCU Kyl & Cert Utbildningar AB

Kategori: I-V

Söderforsgatan 1
752 28 Uppsala

Rune Hedin
018-59 14 60
kcu@telia.com

www.kcu.nu

 

INSU, Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Kategori: I-V

Kungsgatan 2 A
641 30 Katrineholm

Helén Skagerlind
010-1883538
helen.skagerlind@insu.se

www.insu.se

Hmuc Fordonsutbildning AB

Kategori: III och V

Listvägen 16
783 50 Gustafs

Karl-Olof Göransson/Martin Göransson
070-520 63 86

www.hmuc.se

HI-Konsult AB

Kategori: III, IV och V

Körsbärsstigen 6
504 78 Sandhult

Hermod Ingulfsen
070-636 40 05
hermod@hikonsult.se

december

januari 2022

februari
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1st januari
Inga evenemang
Events for 2nd januari
Inga evenemang
Events for 3rd januari
Inga evenemang
Events for 4th januari
Inga evenemang
Events for 5th januari
Inga evenemang
Events for 6th januari
Inga evenemang
Events for 7th januari
Inga evenemang
Events for 8th januari
Inga evenemang
Events for 9th januari
Inga evenemang
Events for 10th januari
Inga evenemang
Events for 11th januari
Inga evenemang
Events for 12th januari
Inga evenemang
Events for 13th januari
Inga evenemang
Events for 14th januari
Inga evenemang
Events for 15th januari
Inga evenemang
Events for 16th januari
Inga evenemang
Events for 17th januari
Inga evenemang
Events for 18th januari
Inga evenemang
Events for 19th januari
Inga evenemang
Events for 20th januari
Inga evenemang
Events for 21st januari
Inga evenemang
Events for 22nd januari
Inga evenemang
Events for 23rd januari
Inga evenemang
Events for 24th januari
Inga evenemang
Events for 25th januari
Inga evenemang
Events for 26th januari
Inga evenemang
Events for 27th januari
Inga evenemang
Events for 28th januari
Inga evenemang
Events for 29th januari
Inga evenemang
Events for 30th januari
Inga evenemang
Events for 31st januari
Inga evenemang