Fibertekniker

Personcertifieringen CFT riktar sig till de som genomför kvalificerat arbete med förläggning, installation och service. Certifieringen grundar sig på kravspecifikationer utarbetade av SEK Svensk Elstandard och INCERT.

Fibertekniker

Laddar…

Personcertifikat fibertekniker (CFT)

Följande krav gäller för ansökan om Personcertifikat:

  • Godkänd teoretisk examination i fiberteknik.
  • Godkänd praktisk examination i fiberteknik.
  • Intyg om lämplighet för yrkesrollen.

De kunskaper och förmågor som testas vid de teoretiska och praktiska examinationerna återfinns i Kravspecifikationen.

Efter genomförda godkända teoretiska och praktiska examinationer kan Personcertifikat sökas.

Kontakta lämpligt Examinationscentra för tider, priser och genomförande av examination inför ansökan om Personcertifikat.

Giltighetstid och omcertifiering

Personcertfikat är giltigt i 5 år från utfärdandet.

För att förnya ett Personcertifikat krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Utbildningsbevis inom Terminering – Fiber

För att höja kompetensen och garantera en kunskapsnivå för personer som har arbetsuppgifter i fibernoder har några av branschens aktörer tillsammans med INCERT tagit fram ett utbildningsbevis som kan erhållas efter ett godkänt teoretiskt prov. Utbildningsbeviset gäller tillsvidare.

Ytterligare information

För mer information om certifieringen kontakta INCERT eller Examinationscentrat.

Förutom INCERT:s kostnad för certifikatet tillkommer kostnader för genomförande av prov och för eventuell kurs vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.