Fibertekniker

Certifierad fibertekniker (CFT) samt utbildningsbevis inom Terminering – Fiber

Personcertifieringen CFT riktar sig till de som genomför kvalificerat arbete med förläggning, installation och service. Certifieringen grundar sig på kravspecifikationer utarbetade av SEK Svensk Elstandard och INCERT. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Fibertekniker

Laddar…

Personcertifikat fibertekniker (CTF)

Följande krav gäller för ansökan om Personcertifikat:

  • Godkänd skriftlig examination i fiberteknik.
  • Godkänd praktisk examination avseende dokumentation, skarvning, fiberteori, kabelkonstruktion, mätning, terminering, korskoppling och förläggning.
  • Intyg om lämplighet för yrkesrollen.

Kravspecifikation för vilka kunskaper och förmågor som testas vid de teoretiska och praktiska examinationerna återfinns här.

Efter genomförda teoretiska och praktiska examinationer kan Personcertifikat sökas. Kontakta INCERT

Kontakta lämpligt Examinationscenter här för tider, priser och genomförande av examination inför ansökan om Personcertifikat.

Giltighetstid och omcertifiering

Personcertfikat är giltigt i 5 år från utfärdandet, under förutsättning att den certifierade årligen lämnar in intyg om yrkesaktivitet. Blanketter hittar du här.

För att förnya ett Personcertifikat krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Ytterligare information
För mer information om certifieringen, anmälan för certifikat eller blanketter för Årligt Intyg, kontakta INCERT, INSU AB eller Edugrade AB, se vidare under  Examinationscentra.

Utfärdande av personcertifikat sker under ackreditering.

Utbildningsbevis inom Terminering – Fiber

För att höja kompetensen och garantera en kunskapsnivå för personer som har arbetsuppgifter i fibernoder har några av branschens aktörer tillsammans med INCERT tagit fram ett utbildningsbevis som kan erhållas efter ett godkänt skriftligt prov. Utbildningsbeviset gäller tillsvidare. På den kostnaden tillkommer kostnader för kurs och genomförande av provet vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.

Utfärdande av utbildningsbevis inom Terminering är ej under ackreditering.

Fyra examinationscentra har idag INCERT:s godkännande att genomföra de prov som leder till utbildningsbeviset.

INSU: www.euu.se/kurser/terminering_fiber_-_utbildningsbevis-474

Edugrade AB: https://edugrade.com/certifiering/robust-fiber/utbildningsbevis-terminering/

QNetworks: https://www.qnetworks.se/utbildning/fiber/robust-fiber-terminering-fiber-utbildningsbevis/

Transtema Academy AB: http://transtemaacadamy.se/sv/utbildningar#section-74