Fibertekniker

Certifierad fibertekniker (CFT) samt utbildningsbevis inom Terminering – Fiber

Personcertifieringen CFT riktar sig till de som genomför kvalificerat arbete med förläggning, installation och service. För att erhålla certifikat genomförs både en teoretisk och praktisk examination där kunskap inom bland annat fiberteori och kabelkonstruktion, skarvning, mätning och förläggning kontrolleras. Certifieringen grundar sig på kravspecifikationer utarbetade av SEK Svensk Elstandard och INCERT. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Fibertekniker

Laddar…

Följande krav gäller för certifiering:

  • Godkänt skriftligt prov i fiberteknik.
  • Godkänt praktiskt prov avseende dokumentation, skarvning, fiberteori, kabelkonstruktion, mätning, terminering, korskoppling och förläggning.
  • Lämplighet för yrkesrollen.


För mer information om certifieringen, anmälan för certifikat eller blanketter för Årligt Intyg, kontakta INCERT, INSU – Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter AB (tidigare EUU) eller Edugrade AB (tidigare Iftac), se vidare under Examinationscentra.

Utbildningsbevis inom Terminering – Fiber

För att höja kompetensen och garantera en kunskapsnivå för personer som har arbetsuppgifter i fibernoder har några av branschens aktörer tillsammans med INCERT tagit fram ett utbildningsbevis som kan erhållas efter ett godkänt skriftligt prov. Utbildningsbeviset gäller tillsvidare. På den kostnaden tillkommer kostnader för kurs och genomförande av provet vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.

Fyra examinationscentra har idag INCERT:s godkännande att genomföra de prov som leder till utbildningsbeviset.

INSU: www.euu.se/kurser/terminering_fiber_-_utbildningsbevis-474

Edugrade AB: https://edugrade.com/certifiering/robust-fiber/utbildningsbevis-terminering/

NorthLab Networks AB: https://www.northlab.se/utbilhttp://www.northlab.se/affarsomraden/produktnetworks/terminering-fiber-utbildningsbevis-1-dag-4-500/

Transtema Academy AB: http://transtemaacadamy.se/sv/utbildningar#section-74