Byggnadsplåt - Trygg Plåt

Företagsauktorisation Byggnadsplåt – Trygg Plåt är en auktorisation för entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtarbeten för byggnader och anläggningar.

Byggnadsplåt – Trygg Plåt

Laddar…

Auktorisation Byggnadsplåt – Trygg Plåt

De företag som ansöker om auktorisation ska drivas av motivet att ha ett långsiktigt värde när de med hög teknisk kompetens och utvecklade rutiner arbetar med faktorer som kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Auktorisationen grundar sig på en kravspecifikation framtagen av Plåt & Ventföretagen.

Auktorisationen är giltig i 5 år från utfärdandet.

För att förnya auktorisationen krävs en ansökan om förnyelse, därefter förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Ytterligare information

För mer information om auktorisationen kontakta INCERT eller Plåt & Ventföretagen.