Registrera företag

Här registrerar du nytt företag som inte redan finns registrerat i IncertOnline

I samband med företagsregistrering skapar du även konto för ”Företagsadministratör” – den person som ska ansvara för administrationen vad gäller företagets certifikat och/eller för de anställdas certifikat.

Personer som redan har ett konto i IncertOnline kan direkt efter godkännande av Incert få tillgång till funktionerna för företagsadministratör.

Befintliga företagsadministratörer på företaget kan lägga till nya administratörer via IncertOnline.

Finns företaget redan registrerat i IncertOnline men saknar företagsadministratör hänvisar vi till blanketten ”Ansökan Företagsadministratör.

Registrera företag
Organisationsnummer Välj internatonellt org nummer genom att klicka på flaggan
image/svg+xml
Svenskt org nummer
Internationellt org nummer
Företagsnamn*
{{ fieldCompanyName.length }} / 40

Faktureringsadress

Adress 1*
{{ fieldBillingAddress1.length }} / 40
Adress 2
{{ fieldBillingAddress2.length }} / 40
Postnummer*
{{ fieldBillingZipCode.length }} / 10
Ort*
{{ fieldBillingCity.length }} / 40
Land*
{{ fieldBillingCountry.length }} / 40
E-post faktura Frivilligt fält
{{ fieldBillingEmail.length }} / 255
Fakturareferens Frivilligt fält
{{ fieldReference.length }} / 40

Besöksadress

Adress 1*
{{ fieldVisitingAddress1.length }} / 40
Adress 2
{{ fieldVisitingAddress2.length }} / 40
Postnummer*
{{ fieldVisitingZipCode.length }} / 10
Ort*
{{ fieldVisitingCity.length }} / 40
Land*
{{ fieldVisitingCountry.length }} / 40

Konto för administratör

Har du redan ett konto?
Personnummer* Tolvsiffrigt personnummer
Förnamn*
{{ fieldFirstName.length }} / 19
Efternamn*
{{ fieldLastName.length }} / 19
E-post*
{{ fieldEmail.length }} / 255
Validering misslyckades: {{ formError.message }}

Slutför registreringen med BankID

Skanna QR-koden med den enhet där du har BankID installerat.

Företag med angivet org. nummer finns redan registrerat. Klicka här för att logga in.

Företagskonto registreras efter granskning av Incert. Företagskonto registreras efter granskning av Incert. Inloggningsuppgifter skickas separat.

Något gick fel.