Robust fiber

Personcertifikat och utbildningsbevis samt företagscertifikat anläggning

Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till de som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. För att säkerställa robusthet i fiberanläggningar har branschens aktörer gemensamt kommit överens om vilka minimikrav som bör gälla för robust nät. Certifieringen grundar sig på den kravspecifikation som är framtagen av konceptet Robust fiber.

Robust fiber

Laddar…

Följande krav gäller för certifiering:

  • Uppfylla samtliga krav i anvisningarna.

För mer information om certifieringen kontakta INCERT eller Robust fiber (www.robustfiber.se).

På IncertOnline kan du söka på företag som är certifierade.

Personcertifikat och utbildningsbevis

Robust fiber har godkänt ett antal utbildningspartners för utbildning inom konceptet. I samband med utbildningsinsatserna finns möjlighet att genomföra prov för att få ett formellt bevis på kompetens. För utbildningsbevis eller personcertifiering för Robust fiber kontakta någon av dessa godkända utbildningspartners.
På Robust fibers hemsida finner du de kurstillfällen som är inrapporterade.

Kontakta eller gå in på någon utbildningspartners hemsida för att kontrollera utbildningstillfällen om du inte hittar det du söker i listan hos Robust fiber.