Robust fiber

Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till de som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.

Robust fiber

Laddar…

Följande krav gäller för certifiering:

  • Uppfylla samtliga krav i anvisningarna.

För mer information om certifieringen kontakta INCERT eller Robust fiber (www.robustfiber.se).

På IncertOnline kan du söka på företag som är certifierade.

Personcertifikat och utbildningsbevis

Robust fiber har godkänt ett antal utbildningspartners för utbildning inom konceptet. I samband med utbildningsinsatserna finns möjlighet att genomföra prov för att få ett formellt bevis på kompetens. För utbildningsbevis eller personcertifiering för Robust fiber kontakta någon av dessa godkända utbildningspartners.
På Robust fibers hemsida finner du de kurstillfällen som är inrapporterade.

Kontakta eller gå in på någon utbildningspartners hemsida för att kontrollera utbildningstillfällen om du inte hittar det du söker i listan hos Robust fiber.

Giltighetstid och omcertifiering
Personcertfikat och Utbildningsbevis är giltiga i 5 år från utfärdandet.
För att förnya ett Personcertifikat eller Utbildningsbevis krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Certifierad besiktningsman

För att erhålla certifikatet för Robust fiber Certifierad besiktningsman ska sökanden uppfylla något av nedanstående krav:

Alternativ A

  • en relevant styrkt yrkeserfarenhet med minst 3 års erfarenhet avseende anläggning av fiberinfrastruktur,
  • giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning,
  • genomgången kurs Robust fiber Certifierad besiktningsman hos av Robust fiber godkänd utbildningspartner,
  • godkänt teoretiskt prov för Robust fiber Certifierad Besiktningsman hos Certifieringsorganet för Robust fiber.

Alternativ B

  • en relevant styrkt yrkeserfarenhet med mer än 5 års erfarenhet avseende anläggning av fiberinfrastruktur.
  • en styrkt erfarenhet av besiktningar under de senaste 2 åren.
  • giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning,
  • godkänt teoretiskt prov för Robust fiber Certifierad Besiktningsman hos Certifieringsorganet för Robust fiber.

Giltighetstid och förnyelse av certifikat
Certifikatet gäller i fem år från utfärdat certifikat under förutsättning att besiktningsmannen har giltigt personcertifikat under hela perioden.

Utfärdande av certifikat och utbildningsbevis enligt Robust fiber är ej under ackreditering.