Robust fiber

Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till de som vill anlägga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät.

Robust fiber

Laddar…

Robust fiber personcertifikat anläggning

Certifieringen innebär goda kunskaper inom fiberanläggningar.

Följande krav gäller för ansökan om Personcertifikat:

 • Godkänd teoretisk examination

De kunskaper och förmågor som testas vid den teoretiska examinationen återfinns i Kravspecifikationen för personcertifikat.

Giltighetstid och omcertifiering

Personcertfikat är giltiga i 5 år från utfärdandet.

För att förnya ett Personcertifikat krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Robust fiber utbildningsbevis anläggning

Ett utbildningsbevis försäkrar kännedom och färdigheter om kraven inom förläggning av fiberanläggningar.

Följande krav gäller för ansökan om Utbildningsbevis:

 • Godkänd teoretisk examination

De kunskaper och förmågor som testas vid den teoretiska examinationen återfinns i Kravspecifikationen för utbildningsbevis.

Giltighetstid och omcertifiering

Utbildningsbevis är giltiga i 5 år från utfärdandet.

För att förnya ett Utbildningsbevis krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Robust fiber företagscertifikat anläggning

Certifieringen fungerar som en försäkran att företaget följer de anvisningar som gäller enligt Kravspecifikation för företagscertifikat.

Följande krav gäller för ansökan om Företagscertifikat:

 • Minst en anställd med giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning eller giltigt Robust fiber utbildningsbevis anläggning.

Giltighetstid och omcertifiering

Företagscertfikat är giltiga i 5 år från utfärdandet.

För att förnya ett Företagscertifikat krävs en ansökan om omcertifiering, därefter förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.

Robust fiber certifierad besiktningsman

Certifieringen innebär djup kunskap om fiberanläggningar, besiktningar av fiberanläggning och entreprenadjuridik.

Följande krav gäller för ansökan om Personcertifikat:

Alternativ A

 • en relevant styrkt yrkeserfarenhet med minst 3 års erfarenhet avseende anläggning av fiberinfrastruktur,
 • giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning,
 • genomgången kurs Robust fiber Certifierad besiktningsman hos av Robust fiber godkänd utbildningspartner,
 • godkänt teoretiskt prov för Robust fiber Certifierad Besiktningsman hos Certifieringsorganet för Robust fiber.

Alternativ B

 • en relevant styrkt yrkeserfarenhet med mer än 5 års erfarenhet avseende anläggning av fiberinfrastruktur.
 • en styrkt erfarenhet av besiktningar under de senaste 2 åren.
 • giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning,
 • godkänt teoretiskt prov för Robust fiber Certifierad Besiktningsman hos Certifieringsorganet för Robust fiber.

Kravspecifikation för Certifierad besiktningsman

Giltighetstid och förnyelse av certifikat
Personcertfikat är giltiga i 5 år från utfärdandet, under förutsättning att besiktningsmannen har giltigt Robust Fiber Personcertifikat Anläggning under hela perioden.

För att förnya ett certifikat krävs en ansökan om omcertifiering, intyg på erfarenhet av entreprenadbesiktningar under de senaste 3 åren samt ett giltigt Robust fiber personcertifikat anläggning.

Ytterligare information

Robust fiber har godkänt ett antal utbildningspartners för utbildning inom konceptet.

På Robust fibers hemsida finner du de kurstillfällen som är inrapporterade.

För mer information om certifieringen kontakta INCERT eller Robust Fiber www.robustfiber.se

Förutom INCERT:s kostnad för certifikatet tillkommer kostnader för genomförande av prov och för eventuell kurs vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.