Särskilda behov

För examinander med läs- och skrivsvårigheter kan prövning ske på anpassat sätt.

Vad är särskilda behov?

En examinand anses ha särskilda behov som ger rätt till prövning på annat sätt om något av följande föreligger:

  • Dyslexi dokumenterat genom intyg
  • Annat modersmål än svenska
  • Upprepat antal (minst 2) icke-godkända teoriprov

Anpassningar för examinand med särskilda behov

För deltagare med särskilda behov kan en eller flera av nedanstående anpassningar komma ifråga:

  1. Förlängd provtid – Provtiden förlängs med 50 %.
  2. Muntlig uppläsning av frågor – Frågor och svarsalternativ läses upp av en person som saknar kunskap i ämnet som prövas.
  3. Lexikon – Provdeltagaren får använda ett vanligt lexikon från svenska till annat språk och vice versa (dock inte lärobok).
    Det är upp till varje Examinationscentra att bedöma om de har möjlighet att erbjuda en eller flera av dessa anpassningar.