Skapa personkonto

Vill du kunna certifiera dig hos INCERT måste du skapa ett personkonto innan du anmäler dig till ett provtillfälle hos examinationscentret.

Du kan kontrollera om personkonto redan finns registrerat genom att börja registrera dina uppgifter.

Gäller endast för personer som inte har eller har haft registrerat certifikat hos INCERT.