Nya IncertOnline

Portalen till nya IncertOnline har flyttats till INCERT:s hemsida och finns nu som en egen rubrik i menyfältet!

Allt finns på ett och samma ställe och kommer att göra det lättare för dig att hitta rätt.

I portalen IncertOnline sker inloggning, sök- och kontrollfunktion samt företagsregistrering och skapande av personkonton.