Förenklad rutin för intygande av årlig yrkesaktivitet

Vi har skapat en ny bättre och enklare lösning för årliga intygandet av yrkesaktivitet.

Du kommer inte längre behöva sända in en blankett för årligt intyg utan nu kommer intygandet ske direkt i IncertOnline genom att du skickar en inbjudan via e-post till den som ska lämna intygandet.

Som företagsadministratör kommer man kunna intyga yrkesaktiviteten för personcertifikat direkt i IncertOnline.